Metsätalousinsinööri (ylempi AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

18%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

6%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3525 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3810 €

respondenternas medianlön

4275 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

19%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

31%

30%

Kommun eller samkommun

6%

2%

Annan

6%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

19%

5%

Staten

0%

1%

Universitet

19%

50%

Företag

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›