Aluetiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Aluetiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

25%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3350 €

respondenternas medianlön

3985 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

3%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

27%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

14%

7%

Staten

24%

8%

Universitet

28%

40%

Företag

Aluetiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›