Agrologi (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Agrologi (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

7%

av respondenterna var arbetslösa.

9%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

16%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2315 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2800 €

respondenternas medianlön

3490 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

6%

5%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

22%

30%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

22%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

5%

Staten

0%

1%

Universitet

41%

51%

Företag

Agrologi (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›