Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

11%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

18%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

13%

5%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

25%

30%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

20%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

10%

5%

Staten

3%

1%

Universitet

30%

51%

Företag

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›