Aluetiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Aluetiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

29%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2860 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3250 €

respondenternas medianlön

3978 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

2%

Yrkeshögskola

6%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

26%

32%

Kommun eller samkommun

0%

1%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

17%

7%

Staten

23%

9%

Universitet

24%

39%

Företag

Aluetiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›