Artenomi (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Artenomi (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

8%

av respondenterna var arbetslösa.

26%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2150 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2400 €

respondenternas medianlön

2800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

25%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

36%

30%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

7%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

5%

Staten

2%

1%

Universitet

26%

50%

Företag

Artenomi (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›