Ekologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ekologia
  • Ekologia ja evoluutiobiologia
  • Ekologia ja ympäristönhoito
  • Evoluutiogenetiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

6%

av respondenterna var arbetslösa.

34%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3000 €

respondenternas medianlön

3350 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

13%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

26%

31%

Kommun eller samkommun

5%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

9%

7%

Staten

23%

8%

Universitet

21%

40%

Företag

Ekologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›