Eläintiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ekologinen eläintiede
  • Eläinekologia
  • Eläinfysiologia
  • Eläintiede
  • Fysiologia
  • Fysiologinen eläintiede
  • Morfologis-ekologinen eläintiede
  • Soveltava eläintiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

43%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2545 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3000 €

respondenternas medianlön

3303 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Yrkeshögskola

8%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

25%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

10%

7%

Staten

38%

8%

Universitet

15%

40%

Företag

Eläintiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›