Ensihoitaja (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ensihoitaja (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

10%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3125 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3450 €

respondenternas medianlön

3650 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Yrkeshögskola

0%

5%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

74%

30%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

0%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

5%

Staten

3%

1%

Universitet

17%

51%

Företag

Ensihoitaja (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›