Filosofia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Filosofi
  • Filosofia
  • Käytännöllinen filosofia
  • Teoreettinen filosofia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2016

Data om utexaminerades sysselsättning

13%

av respondenterna var arbetslösa.

27%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

5%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3132 €

respondenternas medianlön

3575 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

2%

Yrkeshögskola

11%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

24%

32%

Kommun eller samkommun

3%

1%

Annan

5%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

9%

7%

Staten

23%

9%

Universitet

23%

39%

Företag

Filosofia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›