Graafinen suunnittelu: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Graafinen suunnittelu
  • Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (Taiteen maisteri)
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

21%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3350 €

respondenternas medianlön

3650 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

31%

Kommun eller samkommun

22%

2%

Annan

17%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

7%

Staten

4%

8%

Universitet

39%

40%

Företag

Graafinen suunnittelu

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›