Hallintotiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi
  • Hallinto-oikeus
  • Hallintotiede
  • Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
  • Hallintotiede, turvallisuushallinnon linja
  • Hallintotiede, turvallisuushallinto
  • Kunta- ja aluejohtaminen
  • Offentlig förvaltning
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

16%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3318 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4000 €

respondenternas medianlön

4800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

8%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

24%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

33%

7%

Staten

11%

8%

Universitet

19%

40%

Företag

Hallintotiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›