Hallintotiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi
  • Hallinto-oikeus
  • Hallintotiede
  • Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
  • Hallintotiede, turvallisuushallinnon linja
  • Hallintotiede, turvallisuushallinto
  • Kunta- ja aluejohtaminen
  • Offentlig förvaltning
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

18%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4000 €

respondenternas medianlön

4700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

2%

Yrkeshögskola

6%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

25%

32%

Kommun eller samkommun

1%

1%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

33%

7%

Staten

12%

9%

Universitet

20%

39%

Företag

Hallintotiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›