Hortonomi (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Hortonomi (AMK)
  • Maisemasuunnittelun koulutusohjelma
  • Puutarhatalouden koulutusohjelma
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

18%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

5%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2400 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2775 €

respondenternas medianlön

3240 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

1%

Yrkeshögskola

3%

5%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

28%

30%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

5%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

5%

Staten

3%

1%

Universitet

56%

51%

Företag

Hortonomi (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›