Johtaminen ja organisaatiot: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Företagets organisation och ledning
 • Företagsledning och organisation
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
 • Johtaminen
 • Johtaminen ja organisaatiot
 • Johtaminen ja organisointi
 • Liiketaloustiede, johtaminen ja organisointi
 • Pk-yritysten johtaminen
 • Pk-yritysten johtaminen ja kehittäminen
 • Pk-yritystoiminnan kehittäminen
 • Yrityksen hallinto
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4150 €

respondenternas medianlön

5243 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

2%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

7%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

6%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

5%

7%

Staten

4%

8%

Universitet

75%

40%

Företag

Johtaminen ja organisaatiot

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›