Kansatiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Etnologia
  • Kansatiede
  • Kulttuurintutkimus
  • Nordisk etnologi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

7%

av respondenterna var arbetslösa.

26%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2450 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2600 €

respondenternas medianlön

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

1%

Yrkeshögskola

21%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

21%

31%

Kommun eller samkommun

5%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

13%

8%

Universitet

25%

41%

Företag

Kansatiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›