Kansatiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Etnologia
  • Kansatiede
  • Kulttuurintutkimus
  • Nordisk etnologi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

7%

av respondenterna var arbetslösa.

29%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2400 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2850 €

respondenternas medianlön

3308 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

1%

Yrkeshögskola

25%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

18%

31%

Kommun eller samkommun

7%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

15%

8%

Universitet

23%

40%

Företag

Kansatiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›