Kasvatustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • FT, kasvatustiede
 • Kasvatustiede
 • Kasvatustiede (KL)
 • Kasvatustiede (Sokla)
 • Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus
 • Kasvatustiede, erityisesti mediakasvatus
 • Kasvatustiede, erityisesti ohjaus
 • Kasvatustiede, hallinnon ja suunnittelun koulutus
 • Kasvatustiede, lastentarhanopettajien koulutus
 • Kasvatustiede, ohjauksen koulutus
 • Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
 • Koulutussosiologia ja -politiikka
 • Mediakasvatus
 • Ohjauksen koulutus
 • Pedagogik
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

23%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3100 €

respondenternas medianlön

3700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

1%

Yrkeshögskola

8%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

63%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

7%

Staten

8%

8%

Universitet

11%

40%

Företag

Kasvatustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›