Kasvitiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ekologinen kasvitiede
  • Fysiologinen kasvitiede
  • Kasvibiologia
  • Kasviekologia
  • Kasvifysiologia
  • Kasvifysiologia ja molekyylibiologia
  • Kasvitiede
  • Systemaattis-ekologinen kasvitiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

10%

av respondenterna var arbetslösa.

29%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2580 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2845 €

respondenternas medianlön

3100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

7%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

37%

32%

Kommun eller samkommun

3%

1%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

27%

9%

Universitet

20%

39%

Företag

Kasvitiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›