Kehitysmaatutkimus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kehitysmaatutkimus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

27%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3300 €

respondenternas medianlön

3800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

54%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

11%

7%

Staten

7%

8%

Universitet

18%

40%

Företag

Kehitysmaatutkimus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›