Kemiantekniikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Anläggnings- och apparatteknik
 • Energi- och miljöteknik
 • Kemian laitetekniikka
 • Kemian tuotantotekniikka
 • Kemiantekniikka
 • Kemiantekniikka (YO)
 • Konedynamiikka
 • Materiaalikemia
 • Naturmaterialteknik
 • Pappersförädling
 • Polymeeriteknologia
 • Process Metallurgy
 • Process Systems Engineering
 • Processkemi
 • Prosessi- ja tuotekehitys
 • Prosessien ohjaus
 • Pulp and Paper Technology
 • Soveltava biokemia
 • Tehdassuunnittelu
 • Teknillinen kemia
 • Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma (kemia)
 • Teknisk kemi och reaktionsteknik
 • Tuote- ja prosessikehitys
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

9%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3484 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3900 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

1%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

1%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

11%

8%

Universitet

82%

40%

Företag

Kemiantekniikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›