Liikuntabiologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Liikuntafysiologia
  • Valmennus ja testausoppi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

27%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

7%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2438 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3000 €

respondenternas medianlön

3125 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

32%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

18%

31%

Kommun eller samkommun

7%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

11%

8%

Universitet

21%

40%

Företag

Liikuntabiologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›