Luokanopettajakoulutus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kasvatustiede (OKL)
  • Kasvatustiede (OKL), lastentarhanopettajan koulutus
  • Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
  • Kasvatustiede, luokanopettajien koulutus
  • Kasvatustiede, OK
  • KM, luokanopettaja
  • Luokanopettajakoulutus
  • Luokanopettajan koulutus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

20%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2900 €

respondenternas medianlön

3200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

2%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

90%

32%

Kommun eller samkommun

1%

1%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

7%

Staten

2%

9%

Universitet

4%

39%

Företag

Luokanopettajakoulutus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›