Materiaali- ja kalliotekniikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kierrätystekniikka
  • Materiaali- ja kalliotekniikka
  • Materiaalien valmistustekniikka
  • Metalli- ja materiaalioppi
  • Metallurgia
  • Sovellettu geofysiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

5%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

5%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3550 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4050 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

6%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

6%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

77%

40%

Företag

Materiaali- ja kalliotekniikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›