Matkailututkimus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Matkailututkimus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

6%

av respondenterna var arbetslösa.

29%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

6%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3230 €

respondenternas medianlön

3900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

1%

Yrkeshögskola

11%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

36%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

11%

7%

Staten

7%

8%

Universitet

29%

40%

Företag

Matkailututkimus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›