Metsätieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • European Forestry
 • Liiketaloudellinen metsäekonomia
 • Metsä- ja puuteknologia
 • Metsäekologia
 • Metsäekonomia
 • Metsäeläintiede
 • Metsän hoito ja suojelu
 • Metsänarvioimistiede
 • Metsänhoitotiede
 • Metsänsuunnittelu ja -ekonomia
 • Metsäsuunnittelu
 • Metsäsuunnittelu ja -ekonomia
 • Metsäsuunnittelu ja ekonomia
 • Metsäteknologia
 • Metsätiede
 • Metsävaratiede ja -teknologia
 • Metsäympäristön hoito
 • Metsäympäristön hoito ja suojelu
 • Metsien ekologia ja käyttö
 • Puumarkkinatiede
 • Puuteknologia
 • Riistaeläintiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

23%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3300 €

respondenternas medianlön

3785 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

10%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

10%

32%

Kommun eller samkommun

2%

1%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

9%

7%

Staten

16%

9%

Universitet

50%

39%

Företag

Metsätieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›