Metsätieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • European Forestry
 • Liiketaloudellinen metsäekonomia
 • Metsä- ja puuteknologia
 • Metsäekologia
 • Metsäekonomia
 • Metsäekonomia ja markkinointi
 • Metsäeläintiede
 • Metsän hoito ja suojelu
 • Metsänarvioimistiede
 • Metsänhoitotiede
 • Metsänsuunnittelu ja -ekonomia
 • Metsäsuunnittelu
 • Metsäsuunnittelu ja -ekonomia
 • Metsäsuunnittelu ja ekonomia
 • Metsäteknologia
 • Metsätiede
 • Metsävaratiede ja -teknologia
 • Metsäympäristön hoito
 • Metsäympäristön hoito ja suojelu
 • Metsien ekologia ja käyttö
 • Puumarkkinatiede
 • Puuteknologia
 • Riistaeläintiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

24%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2965 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3500 €

respondenternas medianlön

4025 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

11%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

7%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

8%

7%

Staten

15%

8%

Universitet

53%

41%

Företag

Metsätieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›