Näyttelijäntyö: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Dramaturgian koulutusohjelma
  • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma
  • Näyttelijäntyö
  • Pohjoismainen näyttelijäntyön maisteriohjelma (NorMa)
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

13%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

8%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2195 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2730 €

respondenternas medianlön

2916 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

4%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

17%

31%

Kommun eller samkommun

13%

2%

Annan

8%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

7%

Staten

0%

8%

Universitet

54%

40%

Företag

Näyttelijäntyö

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›