Nuorisokasvatus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Nuorisokasvatus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

14%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

14%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

29%

1%

Yrkeshögskola

29%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

0%

31%

Kommun eller samkommun

14%

2%

Annan

14%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

14%

7%

Staten

0%

8%

Universitet

0%

40%

Företag

Nuorisokasvatus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›