Oikeustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Esineoikeus
 • Eurooppaoikeus
 • Finanssioikeus
 • Folkrätt
 • Kansainvälinen oikeus
 • Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu
 • Kauppaoikeus
 • Lääkintä- ja bio-oikeus
 • Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus
 • Offentlig rätt
 • Oikeushistoria
 • Oikeussosiologia
 • Oikeussosiologia ja kriminologia
 • Oikeussosiologia ja kriminologia (VTM)
 • Oikeustaloustiede
 • Oikeusteoria
 • Oikeustiede
 • Perhe- ja jäämistöoikeus
 • Privaträtt
 • Prosessi- ja insolvenssioikeus
 • Prosessioikeus
 • Rättsnotarielinjen
 • Rikos- ja prosessioikeus
 • Rikosoikeus
 • Siviilioikeus
 • Työoikeus
 • Urheiluoikeus
 • Valtiosääntöoikeus
 • Velvoiteoikeus
 • Viestintä- ja informaatio-oikeus
 • Ympäristöoikeus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

16%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

4000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4500 €

respondenternas medianlön

5300 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

8%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

32%

Kommun eller samkommun

1%

1%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

35%

7%

Staten

2%

9%

Universitet

47%

39%

Företag

Oikeustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›