Optometristi (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Optometristi (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2010 och 2017

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

0%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

11%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3090 €

respondenternas medianlön

3200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

6%

1%

Yrkeshögskola

0%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

11%

29%

Kommun eller samkommun

0%

1%

Annan

11%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

4%

Staten

0%

1%

Universitet

72%

54%

Företag

Optometristi (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›