Perinnöllisyystiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Genetiikka
  • Perinnöllisyystiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

7%

av respondenterna var arbetslösa.

51%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2646 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3200 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

6%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

20%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

41%

8%

Universitet

27%

41%

Företag

Perinnöllisyystiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›