Psykologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kehityspsykologia
  • Psykologi
  • Psykologia
  • Utvecklingspsykologi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

13%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3208 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3450 €

respondenternas medianlön

3700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

5%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

64%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

13%

40%

Företag

Psykologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›