Restonomi (AMK), matkailu: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Degree Programme in tourism
  • Matkailualan koulutusohjelma
  • Matkailun koulutusohjelma
  • Restonomi (AMK), matkailu
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2010 och 2017

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

22%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

5%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2060 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2400 €

respondenternas medianlön

2917 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

6%

1%

Yrkeshögskola

1%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

7%

29%

Kommun eller samkommun

3%

1%

Annan

7%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

4%

Staten

0%

1%

Universitet

71%

54%

Företag

Restonomi (AMK), matkailu

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›