Ruotsin kieli: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Pohjoismainen filologia
  • Pohjoismaiset kielet
  • Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
  • Ruotsin kieli
  • Svenska som modersmålet
  • Svenska språket
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

26%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2632 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3000 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

1%

Yrkeshögskola

6%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

49%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

12%

8%

Universitet

18%

41%

Företag

Ruotsin kieli

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›