Sosiaali- ja terveysalan AMK, rikosseuraamusala: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Sosiaali- ja terveysalan AMK, rikosseuraamusala
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2713 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2950 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

11%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

19%

30%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

3%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

47%

5%

Staten

0%

1%

Universitet

19%

50%

Företag

Sosiaali- ja terveysalan AMK, rikosseuraamusala

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›