Tekstiiliteknologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Erikoistekstiiliteknologia
  • Kemiallinen kuitu- ja tekstiiliteknologia
  • Tekniset ja erikoistekstiilit
  • Tekstiili- ja vaatetustekniikka
  • TEVA-tuotantotekniikka
  • TEVA-tuotantoteknologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

9%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3025 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3350 €

respondenternas medianlön

3700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

4%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

9%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

7%

Staten

13%

8%

Universitet

70%

40%

Företag

Tekstiiliteknologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›