Teologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ekumeniikka
  • Käytännöllinen teologia
  • Ortodoksinen teologia
  • Praktisk teologi
  • Religious Roots of Europe
  • Systemaattinen teologia
  • Teologia
  • Uskonnonfilosofia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

17%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2828 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3091 €

respondenternas medianlön

3400 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

2%

Yrkeshögskola

54%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

12%

32%

Kommun eller samkommun

19%

1%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

7%

9%

Universitet

4%

39%

Företag

Teologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›