Tuotantotalous: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Fibre, Textile and Fashion Engineering
 • Industriell ekonomi
 • International Design Business Management
 • Managing Technology-Driven Businesses in Global Markets
 • Master's Degree Programme in Creative Sustainability
 • Pinnoitustekniikka
 • Tekniset polymeerimateriaalit
 • Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta
 • Teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot
 • Teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot ja markkinointi
 • Toimitusketjun johtaminen
 • Tuotantotalous
 • Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

6%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3950 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4500 €

respondenternas medianlön

5388 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

1%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

2%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

5%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

5%

8%

Universitet

83%

41%

Företag

Tuotantotalous

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›