Uskontotiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Religionsvetenskap
  • Uskontotiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

25%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3000 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

27%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

30%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

14%

8%

Universitet

16%

41%

Företag

Uskontotiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›