Uusi media: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Master's Degree Programme in Sound in New Media
  • Mediatiede
  • Uusi media
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

14%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

11%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3500 €

respondenternas medianlön

4325 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

14%

1%

Yrkeshögskola

14%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

6%

31%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

9%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

49%

40%

Företag

Uusi media

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›