Viestintä: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Intercultural Studies in Communication and Administration
 • Journalistiikka
 • Kulttuurienvälinen viestintä
 • Mediakulttuuri
 • Mediakulttuuri ja viestintä
 • Puheoppi
 • Puheviestintä
 • Suomen kieli ja viestintä
 • Talouselämän viestintä
 • Tiedeviestintä
 • Tiedotusoppi
 • Viestintä
 • Viestintä (yliopisto)
 • Viestintätieteet
 • Yhteisöviestintä
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

16%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

5%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3553 €

respondenternas medianlön

4200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Yrkeshögskola

13%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

10%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

5%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

55%

40%

Företag

Viestintä

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›