Yhteiskuntamaantiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Yhteiskuntamaantiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

13%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3113 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3351 €

respondenternas medianlön

3813 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

1%

Yrkeshögskola

5%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

27%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

5%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

27%

7%

Staten

18%

8%

Universitet

14%

40%

Företag

Yhteiskuntamaantiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›