Ympäristösuunnittelija (AMK): ympäristöohjaaja (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ympäristösuunnittelija (AMK): ympäristöohjaaja (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2010–2019

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

21%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2700 €

respondenternas medianlön

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

15%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

23%

30%

Kommun eller samkommun

5%

2%

Annan

5%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

5%

5%

Staten

3%

1%

Universitet

45%

50%

Företag

Ympäristösuunnittelija (AMK): ympäristöohjaaja (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›