Med vilken typ av studier kan jag få arbete som intresserar mig?

Matematiikka

+ 102 andra utbildningar

Kasvatustiede

+ 140 andra utbildningar
Lista på yrkestitlar

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›