aineenopettaja: Med vilken typ av studier kan jag få arbete som intresserar mig?

Respondenter: Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020 Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2020

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›