Selaa kertomuksia

Tuula, turvallisuuspäällikkö

Johto- tai esimiestehtävät

Julkaistu 27.11.2013

Opiskelupaikkani Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Turvallisuustekniikka
Muut opinnot Teollisuustalous
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Tapaan palaverissa jonkun yhteistyötahon talon sisältä tai ulkoa ja aiheena useimmiten on jonkun ongelman ratkaiseminen, tulevan suunnittelu taikka jonkun sovitus asian seuranta. Vastailen sähköposteihin ja puheluihin ja teen kirjallisiä töitä palavereihin liittyen. Saatan vielä piipahtaa jossain toisessa toimipisteessä tarkastuksella tai kenttäkierroksella.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asioiden jäsentämiskykyä, kykyä löytää asian ydin, julkinen esiintyminen, saada aikaan tuloksia

Päädyin nykyiseen työhöni: Avoimen haun kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Pääaineopinnoista jäi hyvä kuva alan kokonaisuudesta ja lainsäädännöstä, Kiltatoiminnasta kokemusta asioiden järjestelystä, exel-taidot fysiikan työt kurssilta, kirjallinen ilmaisukyky di-työn kirjoittamisesta ja kokonaisuuksien hahmottaminen monelta eri peruskurssilta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opintojen aikana tehty harjoittelu ja kesätyöt alan harjoittelijana on arvokasta aikaa luoda suhteita tuleviin mahdollisiin työnanatajiin.

Lisää kertomuksia

Taina

lupasuunnittelija

Erilaisia selvityksiä, tiedon etsimistä, kirjallista työtä, viranomaisyhteistyötä, lakien ja ohjeiden läp... lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›