Selaa kertomuksia

Tommi,

Konsultointi

Julkaistu 12.2.2015

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Johtaminen ja organisaatiot
Muut opinnot laskentatoimi, markkinointi, kansantaloustiede, matematiikka, tilastotiede, kielet
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Asiakasprojektien toteuttaminen, laajojen tietoaineistojen käsittely ja analysointi, kyselyt, haastattelut, työpajojen ja pienryhmien työskentelyn ohjaus ja fasilitointi, raporttien kirjoittaminen, projektisuunnittelu ja tarjousten valmistelu, myyntityö, kirjanpito, palkanlaskenta ja muu hallintoon liittyvä työ.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: uusien asioiden omaksuminen, olennaisen tunnistaminen, kiteyttäminen, selkeä kirjallinen ja suullinen ilmaisu

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin yrittäjäksi sattumien kautta kahden ystäväni kanssa. Aiemmat työtehtävät tarjosivat yrittäjyyteen hyvän pohjan. Opin edellisessä työssäni tuntemaan laajan joukon ihmisiä eri organisaatioista, eri puolilta Suomea.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikesta oppimastani on ollut hyötyä. Työn sisältöjen näkökulmasta johtamiseen ja organisaatiotutkimukseen liittyvät aiheet ovat eniten läsnä. Monet projekteistamme käsittelevät toiminnan organisoimista ja johtamista. Johtaminen ja organisaatiot tarjoaa pääaineena hyvät valmiudet hallita laajoja asiakokonaisuuksia ja erilaisten ihmisten ja sidosryhmien intressejä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Johtamisen opinnot ovat erittäin hyviä yleissivistäviä opintoja. Tämän lisäksi olisi suureksi avuksi, jos hallitsisi nykyistä paremmin jonkin tietyn kapeamman substanssin.

Käytännössä tässä työssä tärkeää on suomen kielen taito – pitää pystyä ilmaisemaan ajatuksensa selkeästi. Samoin päivittäisessä työssä eniten päänvaivaa aiheuttavat tavanomaisten toimisto-ohjelmistojen käyttö (Word, Excel, PP), mihin yliopistossa ei käytännössä opetusta omana opiskeluaikanani tarjottu.

Lisää kertomuksia

veo

country manager

Olen monikansallisessa pankissa Suomen maajohtajana ja tyypillinen työpäiväni koostuu useimmiten kokouksi... lue kertomus >

AH

henkilöstöasiantuntija

Tehtäväni koostuvat raportoinnista, työehtosopimuksen tulkinnasta ja kaikennäköisiin palvelussuhdetta kos... lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›