Selaa kertomuksia

Kata, optikko

Asiakastyö tai potilastyö, Yksityinen klinikka

Julkaistu 6.7.2016

Opiskelupaikkani Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Pääaine tai koulutusohjelma Optometristi (AMK)
Muut opinnot Piilolinssien sovitus, työnäkeminen
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivääni kuuluu pääasiassa leikkausten esitutkimukset sekä kontrollit. Yleensä esitutkimuksia teen päivässä 3-4 ja jokusen lyhyemmän kontrollin. Käytän tarkastuksesta riippuen erilaisia kuvantamislaitteita, mm. topografia. Työaikani voi vaihdella paljon asiakastyön lisäksi tehtävän työn määrästä riippuen. Normaali työpäivä on 7,5 tunnin pituinen ja päivään kuuluu yksi puolen tunnin tauko.
Lisäksi viikottaisia tehtäviä on leikkaustietojen käsittelyn (mm. tietojen syöttäminen laserlaitteelle) sekä tekomykiötilaukset. Teen läheistä yhteistyötä silmälääkäreiden kanssa yleensä sähköpostitse, mutta myös kasvotusten.
Tarvittaessa avustan myös leikkaussalissa tai vastaanotossa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaspalvelutaidot, tarkkuus, joustavuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Toiveissani oli klinikka-/sairaalaoptikkuus optikkoliikkeessä työskentelyn jälkeen. En halunnut enää tehdä vuorotyötä (lähinnä iltoja ja viikonloppuja) ja kovan kilpailun vuoksi lyheni asiakasajat ja siten työn luonne muuttui epämiellyttävämmäksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Optometristin tutkinnosta ja piilolinssipätevyydestä. Hyötyä olisi varmasti myös tippakoulutuksesta tai muista vastaavista koulutuksista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ammattia valitessani en ajatellut työaikoja, nyt se painaisi vaakakupissa paljon jos miettisin alaa uudelleen. Erityisesti kauppakeskuksissa on välillä epäkiitolliset työajat. Optikon työ on paljon myös myymistä, liikkeissä mm. kehysten esittelyä, ja siksi hyvät asiakaspalvelutaidot ovat tärkeät. Käsillä tekemisen määrä on vähentynyt, joten työ on luonteeltaan suorittavaa, tosin näkötutkimuksissa ja näönkorjausta miettiessä saa välillä olla kekseliäskin. Optikon ammattia on vaikea hyödyntää muissa töissä, joten sekin on hyvä miettiä.

Lisää kertomuksia

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›