Browse stories

Ville, Tilintarkastaja, JHTT

Konsultointi, BDO Audiator Oy

Julkaistu 17.6.2013

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Hallintotiede
Muut opinnot
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Toimin JHTT-tilintarkastajana kunnissa, kuntayhtymissä, kuntaomisteisissa osakeyhtiöissä, sekä valtionhallinnon yksiköissä. Työpäiväni vaihtelevat hyvin paljon riippuen asiakkaasta, tarkastuskohteesta ja suoritettavan tarkastuksen/toimeksiannon luonteesta. Käytännössä jokainen päivä on erilainen ja pääsen näkemään erilaisia organisaatioita, ihmisiä ja tapoja tehdä töitä. Tilintarkastajan työ onkin mielestäni ns. näköalapaikka yritys- ja kuntasektoreille!

Työtehtäväni ovat pääsääntöisesti lakisääteisen tilintarkastuksen tehtäviä, eli hallinnon ja talouden, sekä sisäisen valvonnan tarkastamista erilaisista näkökulmista. Lisäksi työtehtäviini kuuluu jonkin verran myös yhteistyö kuntien tarkastuslautakuntien kanssa, sekä koulutus- ja konsultointityö. Työ tehdään yrityksessämme pääsääntöisesti asiakkaan luona, jossa pystymme perehtymään asiakkaaseen, prosesseihin ja toimintoihin huomattavasti paremmin kuin toimistolta käsin. Tarkastustiimit koostuvat asiakkaan kokoluokasta riippuen 2-5 tilintarkastajasta, mutta suurimmilla asiakkailla tiimit saattavat olla yli kymmenhenkisiäkin.

Yleinen käsitys tilintarkastajan arjesta, olemuksesta ja luonteesta on usein stereotypioilla värittynytttä ja mielestäni hieman erikoinen. Moni mieltääkin tarkastustyön juuri virheiden metsästykseksi ja salapoliisityöksi, mitä se ei suinkaan ole. Tilintarkastajan työ on luonteeltaan enemmänkin asiantuntijan ja kohdeorganisaation "sparraajan" työtä, jossa hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot ja asiantuntemus korostuvat erityisen hyvin ja nousevat arvoonsa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, oma-aloitteisuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni tutkintooni kuuluneen harjoittelun kautta, jonka jälkeen työsuhteeni on jatkunut jo neljä vuotta. JHTT-tutkinnon suoritin kolmen vuoden vaadittavan työkokemuksen täytyttyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä on ollut ammatillisessa mielessä talouden ja oikeuistieteen opinnoista. Suoritin yliopistossa valmiiksi JHTT- ja KHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot, mikä olikin järkevä valinta, sillä opintojen täydentäminen työn ohella on haasteellista ja aikaa vievää puuhaa, varsinkin perheellisille.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa suorittaa opintoja mahdollisimman laajasti jo opiskeluvaiheessa, koska opintojen täydentäminen on aina haaste ja vaatii jälkeenpäin sekä taloudellisia että henkisiä uhrauksia. Tilintarkastusalasta kiinnostuneille suosittelen ehdottomasti Tampereen yliopiston tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmaa, koska siellä saa hyvän näkemyksen koko alasta ja saa (ainakin 2008-2010 sai) oikeuden osallistua suosituille laskentatoimen ja juridiikan kursseille, mihin muuten voisi olla vaikea päästä.

Niin ja gradu+ muut opinnot kannattaa tehdä mahdollisimman pitkälle valmiiksi ennen työelämään siirtymistä, koska opiskelu työn ohella vaatii huomattavasti enemmän resursseja!

More stories

Lotta

projektipäällikkö

Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (t... read story >

Mia

toiminnanjohtaja

Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta lai... read story >

20161108 Beata

Beata

specialmedarbetare / politiskt sakkunnig

Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Jag har huvudsaklige... read story >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp... read story >

Maria

toimitusjohtaja

Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa. read story >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi read story >

Minna

yrittäjä, markkinointipäällikkö

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel... read story >

Katja Arstio

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt... read story >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va... read story >

Maria

hallintosihteeri

Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›