Browse stories

Maria, hallintosihteeri

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 6.9.2013

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Hallintotiede
Muut opinnot Julkisoikeus, Kansainvälinen politiikka, Sosiaalipsykologia, Aikuiskasvatus, Kunnallispolitiikka
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointikyky, suunnitelmallisuus, kokonaisuuksien hahmottaminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Valintaan vaikutti järjestömenneisyys.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yksittäisten taitojen sijaan tärkeämpää on ollut valmius tietynlaiseen ajatteluun.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tapaa enemmän ihmisiä! Se on tärkeämpää kuin tenttiarvosanat.

More stories

Lotta

projektipäällikkö

Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (t... read story >

Mia

toiminnanjohtaja

Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta lai... read story >

20161108 Beata

Beata

Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Jag har huvudsaklige... read story >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp... read story >

Maria

toimitusjohtaja

Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa. read story >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi read story >

Minna

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel... read story >

Katja Arstio

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt... read story >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›