Browse stories

Sonja, lehtori, opinto-ohjaaja

Opetus ja kasvatus

Julkaistu 25.10.2013

Opiskelupaikkani Itä-Suomen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Psykologia, Sosiologia
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillisesti työpäivääni sisältyy 0-2 oppituntia opinto-ohjausta peruskoululaisille ja/tai lukiolaisille, 1-3 henkilökohtaista ohjauskeskustelua oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa sekä erilaisia hallinnollisia tehtäviä. Hallinnollisia tehtäviä voivat olla vaikkapa työelämään tutustumisen järjestelytehtävät, yhteydenpito koteihin, yhteydenpito eri työelämän toimijoiden kanssa ja muihin oppilaitoksiin. Muita hallinnollisia tehtäviä voivat olla lukiolaisten kurssivalintojen ja ryhmäkokojen tasoitusten tekeminen, vanhempainiltojen suunnittelu ja toteutus, oppilaitoksen markkinointitehtävät ja valinnaisaineiden valintaprosessin toteutus. Myös oppilashuoltotyö vie osan työpäivistä: suunnittelemme muiden toimijoiden kanssa(esim.erityisopettajat, rehtori, koulupsykologi, kuraattori) miten kunkin oppilaan kanssa toimitaan ja kuka tekee mitäkin tukeakseen oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Tiettyyn aikaan vuodesta työpäiviin kuuluu myös nivelvaiheen yhteistyö - eli seurataan miten entiset oppilaat ovat sijoittuneet toiselle asteelle ja ollaan tarvittaessa heihin yhteydessä jos keskeyttäminen tai koulupudokkuus tuntuu nivelvaiheessa mahdolliselta. Olennaista onkin siirtymävaihe: ohjata oppilaita ja opiskelijoita löytämään itselle mielekkäitä ja realistisia jatko-opintopaikkoja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, ohjaustaidot ja opetustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhöni viimeisen opetusharjoittelupaikan kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä on ollut pääaineestani, ohjauksesta. Siitä sai laajan teoreettisen ja käytännöllisen pohjan tehdä opinto-ohjaajan työtä. Olennaisia olivat myös opetusharjoittelut, joiden kautta koulumaailma ja käytännön työelämä omalla alalla on tullut tutuksi. Työelämä ei ole sen vuoksi poikennut suuresti siitä, mitä etukäteen odotin ja työllistyminen on tuntunut helpolta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa ottaa kaikki irti opinnoista, niistä on oikeasti hyötyä työelämään astuessa. Jos suorittaa omat opinnot "suoritus"-periaatteella, voi olla ettei niistä jää paljoa käteen. Jälkikäteen ajatellen suorituksia tai arvosanoja merkittävämpää on asioiden oikea sisäistäminen - sitä tietoa pystyy hyödyntämään myöhemminkin. Myös harjoittelupaikkojen suhteen kannattaa noudattaa avoimuuttaa ja monipuolisuutta, jotta näkee mahdollisimman laajasti erilaisia työympäristöjä ja tapoja tehdä opinto-ohjaajan työtä. Jos tuntuu etukäteen, ettei koulumaailma ole oma paikka, voisi miettiä sivuaineita laajasti - tutkinnolla voi hakea myös moneen työpaikkaan koulumaailman ulkopuolelta.

More stories

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja... read story >

Sunflower

suunnittelija

Tehtävät vaihtelevat tosi paljon vuodenajastakin riippuen, joten sikäli tyypillistä työpäivää ei ole! Syk... read story >

Opo

opinto-ohjaaja

Päivät koostuvat opiskelijoiden ohjauksesta, oppitunneista, erilaisista teema- ja jatko-opintopäivistä. S... read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt... read story >

Lukio-opo

lukion opinto-ohjaaja

Työpäiväni koostuu opiskelijoiden henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista, neuvonnasta ja tiedottamisesta... read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist... read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit... read story >

Minna

tutkijatohtori

Aikaisempiin tutkimuksiin tutustumista, tutkimusartikkelien kirjoittamista tai aineiston hankintaa (esime... read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä... read story >

88b59uLuqUzrr

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt... read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi... read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li... read story >

Yläkoulun ja lukion opo

lehtori, opinto-ohjaaja

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, ... read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko... read story >

Riitta

rehtori, opinto-ohjaaja

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj...
read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä ... read story >

Marita Parkkonen

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo... read story >

Risto, KT

rehtori, emeritus

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›