Browse stories

Vilhelmiina, tekninen kirjoittaja

Konsultointi

Julkaistu 6.11.2013

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Pohjois-Amerikan tutkimus, Yleinen kirjallisuustiede, Taidehistoria, Sosiaalipsykologia
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista englanniksi, tiedon jäsentämistä, teknisten yksityiskohtien selvittämistä asiantuntijoilta, palaveeraamista. Silloin tällöin on myös oikolukua ja muita pieniä kieli- tai viestintäaiheisia hommia. Työ on pääsääntöisesti projektiluontoista, tosin itse olen toistaiseksi tehnyt enimmäkseen kehitysprojektityyppistä kirjoittamista. Työssä on deadlineja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: englanti, tietotekniset taidot, tekstin tuottaminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni jälkeen halusin vaihtaa enemmän opintojani vastaavaan työhön ja mietin, mitä työtä voisin ja haluaisin tehdä. Kuulin tuttavaltani, että hänen työpaikallaan tarvitaan lisää teknisiä kirjoittajia ja että moni sitä työtä tekevä on kieli- tai viestintäalaa opiskellut. Sain yhteystiedot, hain avoimella hakemuksella, kävin haastattelussa ja kirjoitustestissä, ja odottelin useita kuukausia kunnes minulle sopiva asiakas oli löytynyt. Vaihto vanhasta työpaikasta tapahtui sen jälkeen pikaisella aikataululla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieliopinnoissa karttunut yleinen englannin kielen taito on olennaisin. Yliopiston filologiaopintoihin ei kuulunut erityisesti teknisen kielen opetusta, joten yleistä kielitaitoa on sovellettava tekniseen ympäristöön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos haluaa suuntautua erityisesti tekniseen kirjoittamiseen, kannattaa yrittää hankkia teknisen englannin ja teknisen viestinnän erityiskoulutusta mikäli sellaista on tarjolla. Ehkäpä käännöskoulutuksestakin on hyötyä, etenkin jos se sisältää teknisen alan kääntämistä.

More stories

Lukion kielten ope

lukion englannin lehtori

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne ... read story >

Sirkku

Deal Manager

Tyypillinen työpäivä koostuu sopimusten analysoinnista tai sopimusten laatimisesta yrityksen ohjeistuksen... read story >

Anne-Mari

tutkimusrahoituksen asiantuntija

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r... read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty... read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon... read story >

HG

Englannin tuntiopettaja ja kääntäjä

Tuntien suunnittelua, muutama tunti lähiopetusta, tehtävien tarkastamista ja palautteen antamista. Lisäks... read story >

Mimmi

yrittäjä, kääntäjä

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j... read story >

Elina

sisällöntuottaja, käännöskoordinaattori

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo... read story >

Heli

kieltenopettaja, kv-koordinaattori

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV ... read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk... read story >

Anna

myyntineuvottelija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›